1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:3 -  Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 26. září 2011

Žádosti je možné předkládat od 26. září 2011

(úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00; středa: 8:00 – 16:00)

Ukončení příjmu žádostí: 24. listopadu 2011  ve 12:00 hodin

Kontaktním místo:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

oddělení grantů

Zborovská 11

150 21  Praha 5

Kontaktní osoby: 

Mgr. Andrea Balažková, projektový manažer pro oblast podpory 3.2,

č. dv. 0120, tel. 257 280 264, e-mail: balazkovaa@kr-s.cz

Mgr. Ondřej Nauš, finanční manažer pro oblast podpory 3.2,

č.dv. 0107, tel. 257 280 543, email: naus@kr-s.cz

Ing. Iva Saibtová, vedoucí oddělení grantů,

č. dv. 0108, tel. 257 280 455, email: saibtova@kr-s.cz



26.9.2011 5:09:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load