1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 27. ledna 2012  

Žádosti je možné předkládat od: 9. března 2012

Ukončení příjmu žádostí: 19. března 2012 v 15:00 hod


Místo podání projektů:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Oddělení grantů EU pro vzdělávání

Velká hradební 48/3118

400 11 Ústí nad Labem

Kontakty:

Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení

cerna.martina@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 499

 

PhDr. Hana Poloncarzová, vedoucí oddělení organizací a koncepcí SMT

poloncarzova.h@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 208

věcný garant

 

Projektoví manažeři:

 Mgr. Martina Pražáková

prazakova.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 643

Ing. Miroslav Vít

vit.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 546

Finanční manažeři:

Ing. Michaela Bošanská

bosanska.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 675 326

Milena Holá

hola.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 883

Bc. Romana Friedlová

friedlova.r@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 812


Výsledky: ikona souboruVýsledky 1 1 Ústecký kraj 02

27.1.2012 3:01:34 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load