1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Ústecký kraj vyhlašuje 2. kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.  

 

 

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

Datum vyhlášení výzvy:  8. 7. 2010 

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 18. 8. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 27. 8. 2010 ve 12 hodin

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka pro tuto výzvu: 80 000 000 Kč

Datum ukončení výzvy: 27. 8. 2010

Informace:

Celý text výzvy, další dokumenty a informace naleznete na stránkách http://opvk.kr-ustecky.cz

 

Kontaktní místo:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Oddělení grantů EU pro vzdělávání

Velká Hradební 48

400 02 Ústí nad Labem


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Ústecký kraj

8.7.2010 2:07:07 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load