1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Zlínského kraje - 1.3

 

Vyhlášení 2. výzvy Zlínského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Zlínský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

1. Číslo výzvy

 

číslo výzvy: 02

 

 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.09

 

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji

 

 

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem globálního grantu je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji.

 

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 23. 2. 2009

Datum zahájení příjmu žádostí: 23. 2. 2009

Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 4. 2009, do 12.00 hod.

 

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Kontaktní místo:

Zlínský kraj

Odbor řízení dotačních programů – oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Dubovský

Manažer projektů globálních grantů

kancelář: 9. patro, bud. 21, číslo dveří 915

tel.: 577 043 826

e-mail: petr.dubovsky@kr-zlinsky.cz

 

Ing. Blanka Hošková

Finanční manažer

kancelář: 9. patro, bud. 21, číslo dveří 929

tel.: 577 043 827

e-mail: blanka.hoskova@kr-zlinsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 3 Zlínský kraj

23.2.2009 4:02:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load