1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Zlínského kraje - oblast podpory 1.1

Vyhlášení 2. výzvy Zlínského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

 

Zlínský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

1. Číslo výzvy

 

číslo výzvy: 02

 

 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.08

 

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

 

 

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve Zlínském kraji.

 

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 23. 2. 2009

Datum zahájení příjmu žádostí: 23. 2. 2009

Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 4. 2009 do 12.00 hod.

 

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Kontaktní místo:

Zlínský kraj

Odbor řízení dotačních programů – oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Kontaktní osoby:

Ing. Lucie Kovaříková

projektový manažer globálního grantu

kancelář: budova 21, číslo dveří 928

tel.: 577 043 824

e-mail: lucie.kovarikova@kr-zlinsky.cz

 

Ing. Petr Hasala

Finanční manažer

kancelář: budova 21, číslo dveří 930

tel.: 577 043 825

e-mail: petr.hasala@kr-zlinsky.cz

 

Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 1 Zlínský kraj

23.2.2009 4:02:30 - aktualizováno 24.2.2009 8:02:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load