1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-zlinsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 22. února 2012

Zahájení příjmu žádostí: 2. března 2012

Ukončení příjmu žádostí: 4. dubna 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor řízení dotačních programů

Oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

v kanceláři č. 927, 9. patro.

Kontakty:

Ing. Lenka Peterková

projektový manažer globálního grantu

kancelář: budova 21, číslo dveří 927

tel.: 577 043 824

e-mail: lenka.peterkova@kr-zlinsky.cz 

Ing. Petr Hasala

finanční manažer globálního grantu

kancelář: budova 21, číslo dveří 930

tel.: 577 043 825

e-mail: petr.hasala@kr-zlinsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 1 Zlínský kraj

22.2.2012 1:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load