1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-zlinsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 10. ledna 2012

Žádosti je možné předkládat od 16. ledna 2012

Ukončení příjmu žádostí: 21. února 2012 ve 12:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor řízení dotačních programů

oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Kontaktní osoby: 

Bc. Petr Dubovský

manažer projektů globálních grantů

kancelář: budova 21, číslo dveří 927

tel.: 577 043 841

e-mail: petr.dubovsky@kr-zlinsky.cz

Ing. Blanka Hošková

finanční manažer

kancelář: budova 21, číslo dveří 929

tel.: 577 043 827

e-mail: blanka.hoskova@kr-zlinsky.cz


Výsledky: ikona souboruVýsledky 1 3 02 Zlínský kraj

10.1.2012 1:01:13 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load