1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Zlínský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 7. května 2010

Datum zahájení příjmu žádostí: 7. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 18. června 2010 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Místem pro předkládání žádostí o podporu je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor řízení dotačních programů, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90.

Informace poskytují: 

Ing. Barbora Kubernátová,  projektová manažerka, tel. 577 043 835, e-mail: barbora.kubernatova@kr-zlinsky.cz, kanc. č. 915

Ing. Alena Trčková, finanční manažerka, tel. 577 043 834, e-mail: alena.trckova@kr-zlinsky.cz, kanc. č. 929


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Zlínský kraj

7.5.2010 4:05:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load