1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Jihočeského kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Jihočeský kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 3. května 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 3. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. června 2010 do 15 hodin

Informace poskytují:

Ing. Vladimíra Kotenová, tel. 386 720 366, e-mail: kotenova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jana Kostíková, tel. 386 720 159, e-mail: kostikova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Eva Kuncipálová, tel. 386 720 130, e-mail: kuncipalova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Olga Fraňková, tel. 386 720 318, e-mail: frankova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jaroslava Císlerová, tel. 386 720 359, e-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 3. května 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 3. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. června 2010 do 15 hodin

Informace poskytují:

Bc. Markéta Pavlovská, tel. 386 720 191, e-mail: pavlovskam@kraj-jihocesky.cz

Ing. Mgr. Martin Plucha, tel. 386 720 189, e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jaroslava Císlerová, tel. 386 720 359, e-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 3. května 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 3. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. června 2010 do 15 hodin

Informace poskytují:

Bc. Markéta Pavlovská, tel. 386 720 191, e-mail: pavlovskam@kraj-jihocesky.cz

Ing. Mgr. Martin Plucha, tel. 386 720 189, e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jaroslava Císlerová, tel. 386 720 359, e-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz

Celý text výzev a další informace najdete na stránkách http://opvk.kraj-jihocesky.cz.

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, oddělení řízení grantů a projektů, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76. 


Výsledky: 

ikona souboruVýsledky 1 1 03 Jihočeský kraj

ikona souboruVýsledky 1 2 03 Jihočeský kraj

ikona souboruVýsledky 1 3 Jihočeský kraj 03

3.5.2010 4:05:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load