1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Jihočeského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kraj-jihocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 27. prosince 2011

Žádosti je možné předkládat od 26. března 2012

Ukončení příjmu žádostí: 10. dubna 2012 ve 14:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor evropských záležitostí

oddělení řízení grantů a projektů

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Kontaktní osoby: 

Projektoví manažeři:

Ing. Václava Válková, e-mail: valkova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 238

Finanční manažeři:

Ing. Zdeňka Přibylová, e-mail: pribylova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 536

Bc. Tereza Sklářová, e-mail: sklarova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 239

Dotazy týkající se projektových aktivit projektu konzultujte, prosím, s pracovníky odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Lucie Reitingerová, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Jihočeský kraj

27.12.2011 10:12:25 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load