1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Jihomoravský kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 10. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 24. května 2010 do 12 hodin

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 10. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 24. května ve 12 hodin

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 10. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 24. května ve 12 hodin

Celý text výzev a další informace najdete na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací, kanc. č. 320 a 321.

Informace poskytují:

Ing. Dana Huterová, tel. 541 651 240, e-mail: huterova.dana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Miroslava Janalíková, tel. 541 651 366, e-mail: janalikova.miroslava@kr-jihomopravsky.cz

Ing. Miroslava Jedličková, tel. 541 651 220, e-mail: jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Marcela Vrchotová, tel. 541 651 247, e-mail: vrchotova.marcela@kr-jihomoravsky.cz


Výsledky:

ikona souboruSeznam grantových projektů OPVK schválených k realizaci 1 1 JMkr č v 03

ikona souboruSeznam grantových projektů OPVK schválených k realizaci 1 2 JMkr č v 03

ikona souboruSeznam grantových projektů OPVK schválených k relizaci 1 3, JMkr č v 03

12.4.2010 4:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load