1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 22.4.2011
Datum ukončení výzvy: 6.6.2011 ve 12.00 hod
Datum zahájení předkládání žádostí: 13.5.2011 v 8.00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 6.6.2011 do 12.00 hod


Místo předložení:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací (kancelář č. 327) – pouze osobně

Kontaktní osoby:

Ing. Erika Dittrichová, dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 231

Ing. Jiří Michna, michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 242

 
6.6.2011 10:06:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load