1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.  

 

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Datum vyhlášení výzvy:  14. 6. 2010 

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 3. 9. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 10. 9. 2010 ve 12 hodin

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka pro tuto výzvu: 17 812 235,67 Kč

Datum ukončení výzvy: 10. 9. 2010

Informace:

Celý text výzvy, další dokumenty a informace naleznete na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/.

Kontaktní osoby:

Mgr. Petra Kroupová, tel.: +420 353 502 376, email: petra kroupova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 318

Ing. Martin Ševic, tel.: +420 353 502 455 email: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 319

Lenka Burešová, tel.: +420 353 502 278 email: lenka.buresovaOI@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 318

Vedoucí oddělení grantových schémat: Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572, email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 323 .

14.6.2010 8:06:00 - aktualizováno 16.6.2010 2:06:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load