1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:3 -  Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/.Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 7. listopadu 2011

Datum ukončení výzvy: 19. prosince 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 7. listopadu 2011

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. prosince 2011 ve 12.00 hod.

Kontaktní místo:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor investic a grantových schémat

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:

Projektové manažerky:

Bc. Barbora Horová, tel.: +420 353 502 268, e-mail: barbora.horova@kr-karlovarsky.cz

Olga Bohůnková, tel.: +420 353 404, e-mail: olga.bohunkova@kr-karlovarsky.cz

Finanční manažer/ka:

Ing. Martin Ševic, tel.: +420 353 502 455, e-mail: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz

Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 353 502 464, e-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz

Vedoucí oddělení:

Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572, e-mail: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz7.11.2011 6:11:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load