1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Kraj Vysočina vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 24. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 12. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. dubna 2010 do 13 hodin

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 24. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 12. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. dubna 2010 do 13 hodin

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 24. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 12. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. dubna 2010 do 13 hodin

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.vysocina-finance.cz. Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami.

Informace poskytují:

Mgr. Simona Kašpárková, tel. 564 602 539, e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz

Ing. Jana Zikánová, tel. 564 602 548,  e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz

Mgr. Michala Pechová, tel. 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz

Vendula Hanzalová, Dis., tel. 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

24.2.2010 12:02:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load