1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Kraj  Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách kraje Vysočina.

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 20. července 2011
Datum ukončení výzvy: 2. září 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 22. srpna 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 2. září 2011 do 13:00 h

Kontaktním místo:

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů, kancelář 2.14
Žižkova 57
587 33  Jihlava


Kontaktní osoby: 

Bc. Jana Böhmová, tel.: 564 602 585, e-mail: bohmova.j@kr-vysocina.cz

Mgr. Lucie Havlíčková, tel.: 564 602 540, e-mail: havlickova.l@kr-vysocina.cz

Vendula Hanzalová, DiS., tel.: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz

Bc. Tereza Křížová, tel.: 564 602 539, e-mail: krizova.tereza@kr-vysocina.cz

Ing. Jana Hadravová, tel.: 564 602 580, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Po předchozí telefonické dohodě lze konzultovat záměr projektu s kontaktními pracovníky zabývajícími se příslušnou problematikou, případně zaslat projektový záměr ke konzultaci na e-mail: opvk@kr-vysocina.cz.


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Vysočina

20.7.2011 6:07:00 - aktualizováno 20.7.2011 11:07:16 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load