1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 18. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 8. března 2010 v 17 hodin

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 18. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 8. března 2010 v 17 hodin

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 18. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 8. března 2010 v 17 hodin

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Evropská unie/EHP- granty, dotace).

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor grantů a dotací, oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03.

Informace poskytují:

Mgr. Ivana Kudrnáčová, tel. 495 817 229, e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Michal Török, tel. 495 817 621,  e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Petra Hnátová, tel. 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Iveta Lásková, tel. 495 718 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.czVýsledky:
18.1.2010 12:01:55 - aktualizováno 5.2.2010 3:02:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load