1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách  www.kr-kralovehradecky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Datum vyhlášení kola výzvy: 6. června 2011
Datum ukončení výzvy: 29. července 2011 ve 14:00 hodin
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 13. června 2011.
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 25. července 2011.
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 29. července 2011 ve 14:00 hodin.

V termínu od 27. 7. do 29. 7. 2011 již nebudou poskytovány osobní konzultace k předkládání projektových žádostí.

Kontaktním místem je Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář č. N3.439

Kontaktní osoby:

Ing. Jitka Hejlová – projektová manažerka
tel.: 495 817 586, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Blanka Čechová – finanční manažerka
tel.: 495 817 204, e-mail: bcechova@kr-kralovehradecky.cz

Iva Slavíková – finanční manažerka
tel.: 495 817 129, e-mail: islavikova@kr-kralovehradecky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 KH kraj

6.6.2011 11:06:52 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load