1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Liberecký kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 13. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 15. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. února 2010 ve 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: http://opvk.kraj-lbc.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Oddělení řízení grantových schémat, 14. patro, kancelář č. 1424.

Informace poskytují:

Mgr. Lenka Šulanová, projektová manažerka, tel. 485 226 579, e-mail: lenka.sulanova@kraj-lbc.cz

Mgr. Jana Antošová, projektová manažerka, tel.  485 226 244, e-mail: jana.antosova@kraj-lbc.cz

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 13. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 15. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. února 2010 ve 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: http://opvk.kraj-lbc.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Oddělení řízení grantových schémat, 14. patro, kancelář č. 1424.

Informace poskytují:

Ing. Věra Chládková, projektová manažerka, tel. 485 226 595, e-mail: vera.chladkova@kraj-lbc.cz

Ing. Miloslava Richtrová, projektová manažerka, tel.  485 226 256, e-mail: miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 13. ledna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 15. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. února 2010 ve 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: http://opvk.kraj-lbc.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Oddělení řízení grantových schémat, 14. patro, kancelář č. 1424.

Informace poskytují:

Ing. Zuzana Nebřenská, projektová manažerka, tel. 485 226 325, e-mail: zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz

Ing. Petra Prokešová, projektová manažerka, tel.  485 226 229, e-mail: petra.prokesova@kraj-lbc.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 1 1 03 Liberecký kraj
13.1.2010 12:01:38 - aktualizováno 18.1.2010 12:01:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load