1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

  Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: od  21. 4. 2011
Příjem listinných verzí žádostí: od  8. 6. 2011
Finalizace žádosti v aplikaci Benefit7: do 13. 6. 2011 do16.00 hod.
Ukončení příjmu žádostí (výzvy): 13. 6. 2011 v 17.00 hod.

Místo předložení:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
14. patro, kancelář č. 1417

Kontaktní osoby:

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:
Bc. Lucie Jágrová
485 226 327
lucie.jagrova@kraj-lbc.cz

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
Bc. Michal Hnízdo
485 226 294
michal.hnizdo@kraj-lbc.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Liberecký kraj

21.4.2011 6:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load