1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:3 -  Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz (odkaz Zahraniční finanční podpora) a stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz (odkaz OP VK).

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Datum vyhlášení výzvy: 26. října  2011

Datum ukončení výzvy: 15. prosince 2011, 12:00 hod.

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 26. října 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 8. prosince 2011

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 15. prosince 2011 do 12:00 hod.

Rozhodující je čas doručení, nikoliv odeslání. Všechny žádosti doručené po termínu budu automaticky vyřazeny.

Kontaktním místo:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení strukturálních fondů

28. října 117

702 18 Ostrava

Kontaktní osoby: 


Ing. Ivona Crháková

kancelář A 548

Tel: 595 622 403

Email: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Soňa Slívová

kancelář E 511

Tel: 595 622 309

Email: sona.slivova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Lenka Bartošová

kancelář E 511

Tel: 595 622 675

Email: lenka.bartosova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Lenka Majerníková

kancelář E 511

Tel: 595 622 717

Email: lenka.majernikova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Jan Moravec

kancelář A 548

Tel: 595 622 616

Email: jan.moravec@kr-moravskoslezsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 MSkraj26.10.2011 6:10:00 - aktualizováno 23.11.2011 9:11:48 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load