1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Olomoucký kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 30. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. května 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení grantových schémat, tel. 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Lenka Polachová, projektová manažerka, tel.585 508 648, e-mail: l.polachova@kr-olomoucky.cz

Bc. David Mišo, DiS, projektový manažer, tel. 585 508 308, e-mail: d.miso@kr-olomoucky.cz

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 30. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. května do 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení grantových schémat, tel. 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Martin Černocký, projektový manažer, tel. 585 508 342, e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 30. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 14. května 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení grantových schémat, tel. 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Silvio Bairov, projektový manažer, tel. 585 508 320, e-mail: s.bairov@kr-olomoucky.cz

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.kr-olomoucky.cz/opvk.

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů, Jeremenkova 40b (výšková budova RCO, 6. patro), Olomouc, 779 11.


Výsledky:

ikona souboruVýsledky 1 1 Olomoucký kraj 03

ikona souboruVýsledky 1 2 Olomoucký kraj 03

ikona souboruVýsledky 1 3 03 Olomoucký kraj

30.3.2010 10:03:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load