1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz/opvk

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2011
Datum vyhlášení příjmu žádostí: 20. 6. 2011Datum Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2011 do 12:00 hod.
 

Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b), 779 11 Olomouc (výšková budova RCO, 6. patro).

Kontaktní osoby:

Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení grantových schémat
tel.: 585 508 233, e-mail: s.palova@kr-olomoucky.cz

Ing. Jana Skoumalová, projektová manažerka
tel.: 585 508 441, email: j.skoumalova@kr-olomoucky.cz

Mgr. Renata Machovičová, projektová manažerka
tel.: 585 508 580, email: r.machovicova@kr-olomoucky.cz

Výsledky:ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Olomoucký kraj

6.6.2011 11:06:55 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load