1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Pardubický kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. března 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 7. května 2010 do 13 hodin

Informace poskytují:

Ing. Eva Pospíšilová, projektová manažerka, tel. 466 026 641, e-mail: eva.pospisilova@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, finanční manažerka, tel. 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. března 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 7. května ve 13 hodin

Informace poskytují:

Ing. Hana Jindrová, projektová manažerka, tel. 466 026 640, e-mail: hana.jindrova@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, finanční manažerka, tel. 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Pardubickém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 22. března 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 7. května 2010 ve 13 hodin

Informace poskytují:

Ing. Elena Zrebená, projektová manažerka, tel. 466 026 488, e-mail: elena.zrebena@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, finanční manažerka, tel. 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení programové pomoci EU, Jiráskova 20, Pradubice 532 11.


Výsledky:

ikona souboruVýsledky 1 1 03 Pardubický kraj

ikona souboruVýsledky 1 2 Pardubický kraj 03

ikona souboruVýsledky 1 3 03 Pardubický kraj

23.3.2010 12:03:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load