1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3874&category

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 
Datum vyhlášení výzvy: 29. červen 2011
Datum ukončení výzvy: 16. září 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 29. srpen 2011
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 16. září 2011 ve 12 hodin

Kontaktním místo
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů
nám. Republiky čp. 12
532 11 Pardubice

Kontaktní osoby: 

Projektoví manažeři:
Lic. Jana Nováková, kancelář B 329,  tel. 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Mgr. Iva Sochůrková, kancelář B 329, tel. 466 026 642, e-mail: iva.sochurkova@pardubickykraj.cz

Finanční manažeři:

Ing. Jitka Řezáčová, kancelář  B 330, tel. 466 026 410, e-mail: jitka.rezacova@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, tel. 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Pardubický kraj

29.6.2011 6:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load