1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Plzeňský kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 25. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 25. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 9. dubna 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Eva Rojíková, projektová manažerka, tel. 377 195 455, e-mail: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz, kancelář P 409 

Ing. Kateřina Kuklíková, finanční manažerka, tel. 377 195 384,  e-mail: katerina.kuklikova@plzensky-kraj.cz, kancelář P 409 

Mgr. Pavel Löffelmann, vedoucí oddělení, tel. 377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 410

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 25. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 25. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 9. dubna 2010 v 17 hodin

Informace poskytují:

Mgr. Vilém Wolf, projektový manažer, 377 195 240, e-mail: vilem.volf@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 408

Aneta Janská, finanční manažerka, 377 195 225, aneta.janska@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 408

Mgr. Pavel Löffelmann, vedoucí oddělení, tel. 377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 410

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 25. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 25. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 9. dubna 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Informace poskytují:

Mgr. Vilém Wolf, projektový manažer, 377 195 240, e-mail: vilem.volf@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 408

Aneta Janská, finanční manažerka, 377 195 225, aneta.janska@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 408

Mgr. Pavel Löffelmann, vedoucí oddělení, tel. 377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 410

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.plzensky-kraj.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení OP VK, Škroupova 18, Plzeň, 306 13.


Výsledky:

ikona souboruVýsledky 1 1 03 Plzeňský kraj

ikona souboruVýsledky 1 2 Plzeňský kraj 03

ikona souboruVýsledky 1 3 03 Plzeňský kraj

25.2.2010 6:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load