1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.plzensky-kraj.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 17. 5. 2011
Příjem žádostí od: 17. 5. 2011
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2011
Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.
Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 11.00 hod 15. 7. 2011.

Místo předložení:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení řízení OP VK
Škroupova  18
306 13  Plzeň

Kontaktní osoby:

Oddělení řízení OP VK Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK

Ing. Petra Bittenglová
projektová manažerka globálního grantu 3.2
kancelář: č. dveří P 406
tel.: 377 195 351
e-mail: petra.bittenglova@plzensky-kraj.cz

Ing. Jitka Staňková
finanční manažerka globálního grantu 3.2
kancelář: č. dveří P 406
tel.: 377 195 045
e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Pavel Löffelmann
vedoucí oddělení OP VK
kancelář: č. dveří P 410
tel.: 377 195 403
e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Plzeňský kraj

6.6.2011 11:06:19 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load