1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Středočeský kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 4. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 4. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 26. března 2010 ve 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na http://fondyeu.kr-stredocesky.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

Informace poskytují:

Mgr. Marie Kurucová, finanční manažerka, tel. 257 280 833, e-mail: kurucova@kr-s.cz

Mgr. Radka Mozgová, projektová a finanční manažerka, tel. 257 280 304, e-mail: mozgova@kr-s.cz

5.2.2010 4:02:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load