1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství

vyhlašuje průběžnou výzvu v rámci grantového schématu

Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Dne 18.8.2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva č.3 pro grantové schéma v opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Žádosti je možné podávat průběžně od zahájení příjmu projektů, tj. od 21.8.2006  až do té doby, než bude předloženými projekty pokryta celá výše finanční alokace určené na tuto výzvu. V momentě, kdy dojde k vyčerpání celé takto určené alokace, bude příjem žádostí automaticky ukončen. Nejzazším možným termínem, do kdy je možné žádosti překládat, a to pouze v případě, že do té doby alokaci nepokryjí již předložené projekty,  je však pondělí 16.10.2006, 15 hodin.

Obsah:

Dne 18.8.2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Žádosti předkládejte průběžně, nebude-li v průběhu následujících týdnů alokace určená na výzvu vyčerpána, pak bude příjem posledních žádostí ukončen dne 16.10. 2006 v 15 hodin.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

12.9.2006 12:09:00 - aktualizováno 28.9.2006 8:09:32 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load