1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Zlínský kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 23. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 4. dubna 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Lenka Peterková, projektová manažerka, tel. 577 043 824, e-mail: lenka.peterkova@kr-zlinsky.cz, kancelář. č. 928

Ing. Petr Hasala, finanční manažer, tel. 577 043 825, e-mail: petr.hasala@kr-zlinsky.cz, kancelář č. 930

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 23. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 4. dubna 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Lenka Šesták Gregorová, projektová manažerka, tel. 577 043 838, e-mail: lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz, kancelář. č. 928

Ing. Ladislav Botek, finanční manažer, tel. 577 043 833, e-mail: ladislav.botek@kr-zlinsky.cz, kancelář č. 930

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 23. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 23. února 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 4. dubna 2010 do 12 hodin

Informace poskytují:

Bc. Petr Dubovský, projektový manažer, tel. 577 043 826, e-mail: petr.dubovsky@kr-zlinsky.cz, kancelář. č. 915

Ing. Blanka Hošková, finanční manažerka, tel. 577 043 827, e-mail: lanka.hoskova@kr-zlinsky.cz, kancelář č. 929

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.kr-zlinsky.cz (odkaz Dotace a granty/Dotace z EU a jiných zahraničních zdrojů/Strukturální fondy).

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor řízení dotačních programů, oddělení dotačních programů, třída T. Bati 21, Zlín, 761 90.Výsledky:
23.2.2010 5:02:00 - aktualizováno 24.2.2010 12:02:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load