1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 -  Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 03

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 3. 5. 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2011
Datum spuštění internetové aplikace Benefit 7+: 16. 5. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2011 do 12.00 hod.

Místo předložení:

Zlínský kraj
Odbor řízení dotačních programů – oddělení dotačních programů
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Kontaktní osoby:

Ing. Barbora Kubernátová
manažer projektů globálních grantů
kancelář: budova 21, číslo dveří 915
tel.: 577 043 835
e-mail: barbora.kubernatova@kr-zlinsky.cz

Ing. Alena Trčková
finanční manažer
kancelář: budova 21, číslo dveří 929
tel.: 577 043 834
e-mail: alena.trckova@kr-zlinsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 3 výzva GG 3 2 Zlínský kraj

6.6.2011 11:06:07 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load