1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Jihočeského kraje - prirotiní osa 1 - oblast podpory 1.2

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámic Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kraj-jihocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 16. února 2011

Žádosti je možné předkládat od: 16. února 2011

Ukončení příjmu žádostí: 6. dubna 2011 do 15:00


Místo podání projektů:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
oddělení řízení grantů a projektů
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Po předchozí telefonické či e-mailové dohodě lze konzultovat záměr projektu s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů zabývajících se příslušnou problematikou:

Ing. Bohuslav Švehla, e-mail: svehla@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 151
Bc. Lucie Mondspiegelová, e-mail: mondspiegelova@kraj-jihocesky.cz , telefon: 386 720 191
Ing. Mgr. Martin Plucha, e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 189
Ing. Petr Kos, e-mail: kos@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 429
Mgr. Petra Pletková, e-mail: pletkova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 414
Bc. Lenka Cháberová, e-mail: chaberova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 413
Ing. Jaroslava Císlerová, e-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 359 

Dotazy týkající se klíčových aktivit projektu konzultujte, prosím, s pracovníky odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

RNDr. Anna Straková, e-mail: strakova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 834
Ing. Hynek Čížek, e-mail: cizek@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 900
Ing. Lucie Reitingerová, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 832


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 4 výzva GG 1 2 Jihočeský kraj

16.2.2011 6:02:00 - aktualizováno 12.4.2011 2:04:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load