1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 29.3.2011

Datum ukončení výzvy: 11.5.2011 ve 12.00 hod.

Datum zahájení předkládání žádostí: 19.4.2011 v 8.00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11.5.2011 ve 12.00 hod. v listinné a elektronické verzi.

Žádosti je možné předkládat pouze osobně v termínu, čase a místě uvedeném ve výzvě. 
Všechny žádosti doručené po stanoveném datu a čase a na jiné místo, než je uvedeno ve výzvě, nebudou přijaty.
Projektové žádosti je možné předkládat v době vymezené výzvou v pracovní dny pondělí – čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.hod na adrese:

Jihomoravský kraj odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací (3. patro, kanceláře č.320 a 321)Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 822

Informace poskytuje: 

Ing. arch. Šárka Paulíková
pověřená vedením oddělení evropských dotací
tel: 541 652 350
e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Miroslava Janalíková
Projektová manažerka
tel: 541 651 366
e-mail: janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Marcela Vrchotová
Projektová manažerka
tel. 541 651 247
e-mail: vrchotova.marcela@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Helena Michalicová
Projektová manažerka
tel.: 541 651 418
e-mail: michalicova.helena@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Aneta Greplová
Projektová manažerka
tel.: 541 651 240
e-mail: greplova.aneta@kr-jihomoravsky.cz

 

29.3.2011 5:03:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load