1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kr-jihomoravsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 23. dubna 2012

Příjem žádostí od: 14. května 2012

Ukončení výzvy: 6. června 2012

Datum ukončení příjmu žádostí: 6. června 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Jihomoravský kraj

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Kontakty:

Ing. Jiří Michna

vedoucí referent pro GG 3.2

tel.: 541 651 242

e-mail: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Jana Skácelová

referent pro GG

tel.: 541 651 407

e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Barbora Hořavová

referent pro GG

tel.: 541 651 371

e-mail: horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz


Výsledky: 

23.4.2012 3:04:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load