1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 21. února 2011

Datum ukončení výzvy:  4. dubna 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti:  28. března 2011

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě:  4. dubna 2011 ve 12:00 hod.


Místo podání projektů:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor investic a grantových schémat

Oddělení grantových schémat – budova B, 3. patro, č. dveří 317, 318, 319 a 323

Závodní 353/88

360 21  Karlovy Vary

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/


Informace poskytuje: 

Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572, email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz - vedoucí oddělení

Ing. Petr Stoklasa, tel.: +420 353 502 511, email: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz

Ing. Martin Ševic, tel.: +420 353 502 455, email: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Linda Zábrahová, tel.: +420 353 502 321, email: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Petra Kroupová, tel.: +420 353 502 376, email: petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz

Petra Kolářová, tel.: +420 353 502 401, email: petra.kolarova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Barbora Horová, tel.: +420 353 502 268, email: barbora.horova@kr-karlovarsky.cz

Lenka Burešová, tel.: +420 353 502 278, email: lenka.buresovaOI@kr-karlovarsky.cz

Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 353 502 464, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 4 výzva GG 1 3 Karlovarský kraj

21.2.2011 5:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load