1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.  

 

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.vysocina-finance.cz

Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 1. prosince 2010

Datum ukončení výzvy: 14. ledna 2011

Datum zahájení předkládání žádostí: 3. ledna 2011

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. ledna 2011 do 13:00 h

Místo podání projektu:

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení grantových programů, kancelář 2.14

Žižkova 16, Jihlava

Kontakt:  

Bc. Tereza Křížová, tel.: 564 602 539, e-mail: krizova.tereza@kr-vysocina.cz

Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 548, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 4 výzva GG 1 2 Vysočina

1.12.2010 6:12:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load