1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 16. dubna 2012

Zahájení příjmu listiné podoby žádostí: 28. května 2012

Ukončení příjmu listinné podoby žádostí: 31. května 2012 ve 14:00 hod

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 23. dubna 2012.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor grantů a dotací

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

kancelář č. N3.440 (Ing. Jitka Hejlová) nebo podatelna.

Kontakty:

Ing. Jitka Hejlová – projektová manažerka

tel.: 495 817 586, 725 948 529, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Luboš Pechánek – projektový manažer

tel.: 495 817 176, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Iva Slavíková – finanční manažerka

tel.: 495 817 129, e-mail: islavikova@kr-kralovehradecky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 4 výzva GG 3 2 Královéhradecký kraj

16.4.2012 1:04:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load