1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

 

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kraj-lbc.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 8. února 2012

Příjem listinných verzí žádostí od: 26. března 2012

Finalizace žádostí v aplikaci Benefit7 do: 30. března 2012 do 16.00 hod.

Ukončení příjmu žádostí (výzvy): 30. března 2012 v 17:00 hod.

Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 10. února 2012

Místo podání projektů:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

14. patro, kancelář č. 1417

Kontakty:

Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.cz

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:

Bc. Lucie Maredová

Projektový manažer

Tel.: 485 226 327

E-mail: lucie.jagrova@kraj-lbc.cz

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Bc. Michal Hnízdo

Projektový manažer

Tel.: 485 226 294

E-mail: michal.hnizdo@kraj-lbc.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 4 výzva GG 3 2 Liberecký kraj

8.2.2012 3:02:07 - aktualizováno 9.2.2012 3:02:19 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load