1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 18. dubna 2011

Datum ukončení výzvy: 30. května 2011

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od: 25. dubna 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 23. května 2011

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 30. května 2011 do 12:00 hod. (Rozhodující je čas doručení, nikoliv odeslání. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny.)

Předběžný termín vyhlášení výsledků: prosinec 2011

Místo předložení:

V případě osobního doručení se žádost předkládá na:
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů, kancelář E 517
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontaktní osoby:

Mgr. Jan Smiga
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů  - kancelář E 517
Tel.: 595 622 319
Email: jan.smiga@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Pavla Lazarová
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů – kancelář E 517
Tel.: 595 622 332
Email: pavla.lazarova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Marcela Honková
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů – kancelář E 517
Tel.: 595 622 761
Email: marcela.honkova@kr-moravskoslezsky.cz

Mgr. Radka Šostá
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů  - kancelář E 517
Tel.: 595 622 313
Email: radka.sosta@kr-moravskoslezsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 4 výzva GG 1 3 Moravskoslezský kraj

18.4.2011 6:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load