1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách:  www.kr-olomoucky.cz/opvk


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy:  20. 12. 2010 

Datum zahájení příjmu žádostí: 24. 01. 2011

Datum ukončení příjmu žádostí: 03. 02. 2011 do 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor investic a evropských programů

Oddělení grantových schémat

Jeremenkova 40 b)

779 11  Olomouc

Kontakty:

Ing. Martin Černocký, tel.: 585 508 342, e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz

Ing. Stanislava Palová, tel.: 585 508 233, fax: 585 508 429, e-mail: s.palova@kr-olomoucky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Olomoucký kraj 4 výzva GG 1 2

20.12.2010 6:12:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load