1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-olomoucky.cz/opvk


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2010 

Datum zahájení příjmu žádostí: 24. 01. 2011 

Datum ukončení příjmu žádostí: 03. 02. 2011  do 12:00 hod.


Místo podání projektů:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor investic a evropských programů

Oddělení grantových schémat

Jeremenkova 40 b)

779 11  Olomouc


Kontakty:

Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení grantových schémat

tel.: 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Silvio Bairov, projektový manažer

tel.: 585 508 320, e-mail: s.bairov@kr-olomoucky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Olomoucký kraj 4 výzva GG 1 3

20.12.2010 9:12:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load