1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách:www.pardubickykraj.cz


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 6. prosince 2010

Datum ukončení výzvy: 17. ledna 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. ledna 2011

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 17. ledna 2011 ve 12 hodin.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů

nám. Republiky čp. 12  

532 11 Pardubice

Kontakty:

Mgr. Lucie Angelová, tel. 466 026 310, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz,

Ing. Eva Izáková, tel. 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz.


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci v ramci 4 vyzvy 1 3 Pardubický kraj

6.12.2010 6:12:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load