1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.pardubickykraj.cz/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 29. června 2012

Ukončení výzvy: 7. září 2012 ve 12 hod.

Zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 27. srpna 2012

Ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 7. září 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů

Oddělení programové pomoci EU

nám. Republiky 12  

532 11 Pardubice

Kontakty:

Projektoví manažeři:

Lic. Jana Nováková, kancelář B 329,  tel. 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Mgr. Iva Sochůrková, kancelář B 329, tel. 466 026 642, e-mail: iva.sochurkova@pardubickykraj.cz

Finanční manažer:  

Ing. Štěpánka Holštajnová, kancelář  B 327, tel. 466 026 646, e-mail: stepanka.holstajnova@pardubickykraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 4 výzva GG 3 2 Pardubický kraj

29.6.2012 8:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load