1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.  

 Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.plzensky-kraj.cz


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy:  15. února 2011

Příjem žádostí:  od 15. února 2011

Datum ukončení výzvy: 31. března 2011 11:00

Místo podání projektů:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Kontaktní osoby:

Romana Tichotová

finanční manažer globálního grantu

kancelář č. dveří  317

tel.377 195 753

e-mail: romana.tichotova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Pavel Löffelmann

vedoucí oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 410

tel.377 195 403

e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz


15.2.2011 5:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load