1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.plzensky-kraj.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 26. dubna 2012

Příjem žádostí od: 18. května 2012

Ukončení výzvy: 12. července 2012

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 12. července 2012 do 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Kontakty:

Ing. Petra Radová

finanční manažerka globálního grantu 3.2

kancelář: č. dveří P 406

tel.: 377 195 351

e-mail: petra.radova@plzensky-kraj.cz

PhDr. Robin Kvěš

projektový manažer globálního grantu 3.2

kancelář: č. dveří P 406

tel.: 377 195 610

e-mail: robin.kves@plzensky-kraj.cz

Ing. Karel Holan

pověřen zastupováním vedoucího oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 410

tel.: 377 195 090

e-mail: karel.holan@plzensky-kraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Plzeňský kraj 4 výzva GG 3 2

26.4.2012 2:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load