1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:1 -Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2011

Žádosti je možné předkládat od 12. prosince 2011

(pondělí, středa 8:00 – 16:00; úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00; pátek 8:00 – 12:00)

Ukončení příjmu žádostí: 17. ledna 2012 ve 12:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

oddělení grantů

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Kontaktní osoby: 

Bc. Denisa Kučerová, projektový manažer pro oblast podpory 1.2,

č. dv. 120, tel. 257 280 304, e-mail: kucerovad@kr-s.cz

Mgr. Marie Kurucová, finanční manažer pro oblast podpory 1.2,

č. dv. 120, tel. 257 280 833, e-mail: kurucova@kr-s.cz

Ing. Iva Saibtová, vedoucí oddělení grantů,

č. dv. 0108, tel. 257 280 455, e-mail: saibtova@kr-s.cz

24.11.2011 8:11:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load