1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:1 -Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění Výzvy s podmínkami pro čerpání finanční podpory včetně způsobu podání žádostí a jejich formální podoba jsou dostupné na internetových stránkách: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 4. ledna 2012

Žádosti je možné předkládat od 4. ledna 2012

(úterý, čtvrtek 8:00 – 14:00; středa: 8:00 – 16:00)

Ukončení příjmu žádostí: 16. února 2012 ve 12:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

oddělení grantů

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Kontaktní osoby: 

Bc. Aneta Salajová, projektový manažer pro oblast podpory 1.3,

č. dv. 103, tel. 257 280 503, e-mail: salajova@kr-s.cz

Ing. Jana Hofštetrová, projektový a finanční manažer pro oblast podpory 1.3,

č. dv. 0106, tel. 257 280 109, e-mail: hofstetrova@kr-s.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 4 výzva GG 1 3 Středočeský kraj

4.1.2012 11:01:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load