1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 04

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 19. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 28. května 2010 ve 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Miroslav Vít, projektový manažer, tel. 475 657 546, e-mail: vit.m@kr-ustecky.cz

Mgr. Martina Pražáková, projektová manažerka, tel. 475 657 643, e-mail: prazakova.m@kr-ustecky.cz

Ing. Michaela Bošanská, finanční manažerka, tel. 475 657 326, e-mail: bosanska.m@kr-ustecky.cz

Milena Holá, finanční manažerka, tel. 475 657 883, e-mail: hola.m@kr-ustecky.cz

Petra Novotná, finanční manažerka, tel. 475 657 279, e-mail: novotna.p@kr-ustecky.cz

Ing. Jiří Novotný, finanční manažer, tel. 475 657 586, e-mail: novotny.j@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, finanční manažerka, tel. 475 657 675, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz

Marie Zahradníková, DiS., finanční manažerka, tel. 475 657 943, e-mail: zahradnikova.m@kr-ustecky.cz

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 19. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 28. května ve 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Martina Černá, projektová manažerka, tel. 475 657 499, e-mail: cerna.m@kr-ustecky.cz

PaedDr. Jana Čuprová, projektová manažerka, tel. 475 657 847, e-mail: cuprova.j@kr-ustecky.cz

Ing. Michaela Bošanská, finanční manažerka, tel. 475 657 326, e-mail: bosanska.m@kr-ustecky.cz

Milena Holá, finanční manažerka, tel. 475 657 883, e-mail: hola.m@kr-ustecky.cz

Petra Novotná, finanční manažerka, tel. 475 657 279, e-mail: novotna.p@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, finanční manažerka, tel. 475 657 675, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz

Marie Zahradníková, DiS., finanční manažerka, tel. 475 657 943, e-mail: zahradnikova.m@kr-ustecky.cz

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 12. dubna 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 19. května 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 28. května 2010 ve 12 hodin

Informace poskytují:

Ing. Martina Černá, projektová manažerka, tel. 475 657 499, e-mail: cerna.m@kr-ustecky.cz

Mgr. Radomíra Dostálová, projektová manažerka, tel. 475 657 717, e-mail: dostalova.r@kr-ustecky.cz

Mgr. Hana Hejlová, projektová manažerka, tel. 475 657 583, e-mail: hejlova.h@kr-ustecky.cz

Ing. Michaela Bošanská, finanční manažerka, tel. 475 657 326, e-mail: bosanska.m@kr-ustecky.cz

Milena Holá, finanční manažerka, tel. 475 657 883, e-mail: hola.m@kr-ustecky.cz

Petra Novotná, finanční manažerka, tel. 475 657 279, e-mail: novotna.p@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, finanční manažerka, tel. 475 657 675, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz

Marie Zahradníková, DiS., finanční manažerka, tel. 475 657 943, e-mail: zahradnikova.m@kr-ustecky.cz

Celý text výzev a další informace najdete na www stránkách http://opvk.kr-ustecky.cz.

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Oddělení grantů EU pro vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02.


Výsledky:

ikona souboruVýsledky 1 1 04 Ústecký kraj

ikona souboruVýsledky 1 2 Ústecký kraj 04

ikona souboruVýsledky 1 3 04 Ústecký kraj

12.4.2010 4:04:00 - aktualizováno 27.4.2010 4:04:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load