1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

4. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo kola výzvy: 04

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Vyhlášení výzvy: 20. 09. 2013

Datum ukončení výzvy: 11. 11. 2013

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 1. 11. 2013 od 08.00 hod. v listinné a elektronické verzi

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 11. 11. 2013 v 15.00 hod. v listinné a elektronické verzi

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách (http://opvk.kr-ustecky.cz/).

Informace poskytuje: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, řízení a přípravy projektů, oddělení grantů EU pro vzdělávání , Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektoví manažeři:

Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení

cerna.martina@kr-ustecky.cz, 475 657 499

Mgr. Radka Dostálová, 475 657 717

dostalova.r@kr-ustecky.cz

Mgr. Jana Šindelářová , 475 657 907

sindelarova.j@kr-ustecky.cz

Finanční manažeři:

Ing. Zdeněk Hanzlíček, 475 567 534

hanzlicek.z@kr-ustecky.cz

Ing. Martin Málek, 475 657 889

malek.m@kr-ustecky.czVýsledky: ikona souboruSeznam schválených GP 4 výzva GG 3 2

23.1.2014 11:34:02 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load