1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

5. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 -  Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 05

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 -  Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/.

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 24. října 2011

Datum ukončení výzvy: 5. prosince 2011

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 28. listopadu 2011

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 5. prosince 2011  ve 12:00 hod.

Kontaktním místo:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor investic a grantových schémat

Oddělení grantových schémat – Budova B, 3. patro, č. dveří 317, 318, 319 a 323

Závodní 353/88

360 21 Karlovy VaryIng. Šárka Ištvánová, tel.: +420 354 222 464, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz,

budova B, 3. patro, č. dv. 323

Ing. Petr Stoklasa, tel.: +420 354 222 511, email: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz,

budova B, 3. patro, č. dv. 319

Petra Kolářová, tel.: +420 354 222 401, email: petra.kolarova@kr-karlovarsky.cz,

budova B, 3. patro, č. dv. 317

Olga Bohůnková, tel.: +420 354 222 404,  email: olga.bohunkova@kr-karlovarsky.cz,

budova B, 3. patro, č. dv. 319

Vedoucí oddělení grantových schémat:  Jitka Kavková, tel.: +420 354 222 572,

email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz,  budova B, 3. patro, č. dveří 323 .
24.10.2011 5:10:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load